Nasjonalt seminar 2014

Søk & Skriv i praksis og som undervisingsressurs i skrivesentre i høyere utdanning

Onsdag 4. juni
Kl. 10.00 – 16.30
Universitetet i Oslo
Realfagsbiblioteket, Blindern
Auditorium 1


10.00 – 11.00
Velkommen v/Bente Rachel Andreassen (Universitetsbiblioteket i Oslo)

Thomas Harboe (Pædagogisk Center Samfundsvidenskab, Københavns Universitet)
Hvordan samarbejder centeret med undervisere og studerende på samfundsvidenskab? Og i hvilken grad bliver bibliotek draget ind i dette samarbejde?

11.00 – 11.15
Kaffepause

11.15 – 13.00
Djuddah A.J. Leijen
(Centre for Academic Writing and Communication Tartu, Estonia)
How can we establish a good cooperation between academic writing centers, libraries and academic staff?

Birger Solheim (Forum for Akademisk skriving, Universitetet i Bergen)
En mulig bruk av Søk & Skriv som underlag for undervising i et mulig skrivesenter for det humanistiske fakultet ved UiB. Hvilke forventinger og forvirringer et tenkt senter kan skape

13.00 – 14.00
Lunsj

14.00 – 15.15
Ingerid Straume
(Universitetsbiblioteket i Oslo).
Skrivesenter ved UiO: ideer og modeller

Eli Heldaas Seland (Norges Handelshøyskole biblioteket)
Ressurssiden “Søk & Skriv i undervisning”

15.15 – 15.30
Kaffepause

15.30-16.30
Marthe Amundsen og Sadiq Adam Dahir
(Universitetet i Oslo, Utdanningsvitenskaplige fakultet)
Akademisk skriving for minoritetsspråklige studenter ved det Utdanningsvitenskapelige  fakultet

Maria Carme Torras i Calvo (Høgskolen i Bergen biblioteket)
Oppsummering av dagen og vegen videre


 Kontaktpersoner: solveig.kavli@ub.uib.no | k.e.helliesen@ub.uio.no